Kategori: Genel

Açık Ofis Avantaj mı ? Dezavantaj mı?

Açık ofislerde araştırmalara göre çalışan personelin motivasyonu daha farklılıklar gösterip moral ve motivasyonu daha yüksektir. Birlikte çalışma konusunda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ; kişilerin bireysel değil, takımla hareket etmesidir, ekip olmasıdır.  

1.

Ekibin içinde  “ben” yoktur ”biz” vardır. Dolayısıyla kişiler sorunun değil çözümün parçası olmadır. Açık ofislerin dezavantajları bu şekilde bertaraf edilebilir.

2.

Açık ofiste çalışanların ilk ve en yoğun şikayeti, ses kirliliğidir. Personel telefonda konuşurken, açık ortamda olduğunuzu hiç aklından çıkartmaz, özellikle cep telefonuyla konuşurken, ses dengesini sağlarsa ve kişi çalışma arkadaşlarıyla oturduğu yerden yüksek sesle konuşmak yerine, dahili telefonun kullanırsa daha da iyisi kalkıp yanına giderek konuşursa bu hareket hem iletişimi güçlendirir, hem de diğer çalışan personelin yüksek sesle konuşmanın getirmiş olduğu dikkatinin dağınıklığını engeller.

3.

Rahatsız edici ağır parfüm, klima ayarı gibi konular açık ofislerin dezavantajlarından bazılarıdır, bu problemler insanların karşısındaki kişinin yerine, kendisini koymasıyla aşılabilir ancak.

Birlikte çalışan insanların, birbirinin hakkına saygı gösterdikleri taktirde açık ofisin verimi artırmada, departmanlar arasında ve iletişim kolaylığı sağlamada  önemli faydaları olduğunu düşünüyorum.